PASTES NADALENQUES

D'entre les pastes i els postres tipics valencians no poden faltar el que es fan per les dates de Nadal. Aci teniu una minima varietat dels que es fan per les nostres comarques.

MANTECATS

Els mantecats son molt tradicionals en totes les comarques de la nostra Nacio. Els ingredients son: farina, sagi, sucre, ous, canella, ralladura de llima i armela molta o en gra, segons els gusts i els costums.

Els consumixen sobretot per Nadal i en la festivitat major de cada poble. Tenen diverses formes, segons el moles en que els tallen, usualment son redons, ovalats o estrelats.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

ARMELATS

En tota la Nacio, i en unes formules molt paregudes, es fan els riquissims armelats. En l'elaboracio intervenen els ingredients següents:

-Armela molta 500 g.

-Sucre 250 g.

-Ous 8

-Canella i ralladura de llima.

Primerament, en un recipient batrem els ous en el sucre i l'incorporem la farina d'armela i la llima rallada. Ho barrejarém tot fins a conseguir una massa homogenea. Es fiquen porcions de pasta de la grandaria d'un boto en llandes untades en manteca i per damunt se'ls posa un pelet de canella o una armela. Es couen a forn fluix i aixina ixen semisecs.

Tambe es costum deixar-ho tot preparat i ficar-los al forn al sendema i aixina no es baixen i no rebenten.

En algunes comarques tambe es coneixen en el nom de "sospirs d'armela" o "tesos de novia" i tambe "besets de Lliria", en esta poblacio.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

POLVORONS D'ARMELA

La formula es molt similar a la dels armelats i a la dels mantecats. La diferencia es que la farina es torra al forn i la mitat, la substituixen per armela en pols. En traure'ls del forn se'ls esguita en sucre molt. A vegades, els presenten embolicats en papers de colors.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

PASTIÇ DE MONIATO

Els pastiços de monlato, a pesar de que son una de les especialitats de pasticeria mes tradicionals de Nadal en la Nacio Valenciana, els podem trobar tot l'any en qualsevol pasticeria.

S'elabora en els ingredients següents: farina, oli, anis o aiguardent i per supost en un poc de canella i un trosset de pell de llima.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

PASTIÇ DE CARABASSA

En la mateixa pasta que el pasticet de moniato pero substituint, anis per vi dolç, s'elabora en la comarca d'Els Ports, este pastiç farcit de carabassa barrejada en mel. Son tradicionals en la festivitat de la Mare de Deu de la Llosa, el huit de setembre, i en la de Sant Antoni el desset de giner.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

FLAONS

Es un pastiç, tradicional i tipic de Morella, que tant en els ingredients com en l'elaboracio es igual al de moniato, nomes varia el farcit i, que en este cas es molt especial. Es prepara en brull, armela molta. sucre, ous i un poc de canella. En estos components, es forma una pasta homogenea, en la qual s'omplin els pastiços.

Este dolç, propi d'estes terres, te un orige antiquissim, segons la tradicio, es de l'epoca arap.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

ANOUS "FONDANT" I ANOUS EN PELL

Son tipiques de la Nacio Valenciana, sobretot de la Vall d'Albaida i de l'Alcoya. Consistix en casar miges anous pelades en rovell d'ou, banyar-les en fondant i passar-les per sucre molt. Les anous en pell son una varietat de les anous.

En algunes poblacions de la Vall d'Albaida, l'Alcoya i el Comtat, les anous casades en rovell i embolicades en massapa, les pinten en aixarop i les passen per armela molta fina i torrada.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

MISCELANEA

Esta especialitat de massapa de la pasticeria valenciana, s'elabora des de temps molt antics. Consistix en elaborar un massapa al 50%, es dir, armela i sucre a parts iguals. Se li afigen ralladures de llima i es rebaixa en rovells d'ou fins a conseguir que la pasta es puga escudellar, S'escudella en llandes engreixades en una manega, formant diferents classes de pastes menudes, i despres al forn. Abans de coure'ls els podem adornar en fruita confitada.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

PASTETES DE NADAL

En este nom en tota la Nacio Valenciana existix una gran varietat d'especialitats la base principal de les quals es el massapa, en distints farcits i distintes formes.

Es couen al forn o es deixen secar a l'aire, segons que el massapa duga mes o manco quantitat de sucre.

En fret, es poden casar en una bona crema pasticera. Per a finalisar, cada artesa els dona el seu toc especial.

Els farcits varien segons les zones: rovell d'ou, cabell d'angel, moniato, fruita picada, etc.

La forma mes generalisada es de pasticets de mija lluna. Com el nom mateix indica, son tipics de Nadal i l'elaboracio es remonta a l'epoca dels araps, com moltes de les especialitats fetes en massapa.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

CASQUES

Son tipiques de Nadal i Reixos. Els components son: rovell d'ou o moniato i massapa.

Es forma una plancha de massapa quadrada, plana i fina, d'uns 12 per 12 cm., es posa damunt rovell o moniato, s'enrolla en forma de tubo i es coloca sobre els moles classics de fusta per a fer-los la forma. Es posen damunt de neules i es couen a forn fort.

En traure-les del forn, les pinten en rovell d'ou i sucre glass per a donar-les lluentor.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

PENJOLL

Es un pastiç tipic d'Elig. Consistix en un cor de massapa barrejat en moniato. En esta massa es forma el cor i es farcix de cabell d'angel. En traure'l del forn, per a acabar, l'empolsegarém en sucre.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

ANGUILES

Son una especialitat de pasticeria tradicional de Nadal, que en les seues formes fantastiques de serps i dragons, adornen i nos delecten estes festes.

Poden anar farcits de rovell confitat o de moniato, i inclus antigament els farcien en compotes de diferents fruites. Estos farcits constituixen, l'interior de l'anguila, que va embolicada de massapa, decorat maravellosament en sucre glass o en llengües de massapa formant la corfa.

Les trobem dins de les caixes de carto classiques, en companyia de frultes confitades, peladilles i pinyons. El costum es comprar-les com a regal d'agraïment durant els Nadals.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

PERNILS I PEIXOS

En els mateixos components que s'utilisen en l'elaboracio de l'anguila, es preparen els peixos en la Marina Baixa i en el llitoral valencià, i els pernils en les comarques de l'Alacanti i el Comtat.

A pesar de que estos productes artesans estan perdent-se, encara queden en la nostra Nacio bons pasticers que continuen fent-ne durant els Nadals.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

TORTADA IMPERIAL

Esta tortada l'elaboren en la zona de Lliria. Consistix en colocar fruites picades sobre una capa de massapa, damunt es posa una atra capa de massapa que s'adorna i cobrix en merengue. Finalment es torra un poc al forn.

TORNAR A PASTES NADALENQUES

PELADILLES I PINYONS

Tenen especial renom les d'Alcoy i les de Casinos. En Xixona, tambe n'elaboren.

Les armeles i els pinyons ensucrats es fan artesanalment en les pasticeries en un atifell molt antic, una especie de paella, que en l'actualitat ha segut substituida en l'elaboracio industrial per maquinaries modernes, bombos moguts a motor i calfats a vapor, que produixen en rapidea grans quantitats.

El procediment antic consistia en una paella plana en dos anses en els extrems i una atra en el centre, que te dos argolles, una en cada extrem de la paella per a poder penjar-la del sostre en una corriola. Baix de la paella hi havia un braser de carbo i llenya. Segons la grandaria que es desijava, li feyen, en les mans, un moviment giratori o de vaive.

TORNAR A PASTES NADALENQUES